Bedrifter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere mva-melding, tidligere kjent som omsetningsoppgave. Mva-meldingen viser hvor mye merverdiavgift bedriften din har krevd inn på vegne av staten og hvor mye merverdiavgift bedriften har betalt. Oversikten oppsummerer det som skal inn i mva-meldingen. Slik kan du enkelt kopiere de ulike postene til mva-meldingen som kommer til din meldingsboks i Altinn 40 dager før innleveringsfrist.